woensdag 25 januari 2023

Belgie: Voortaan heeft ELKE werknemer uit de privésector recht op Fietsvergoeding.

Het bereik van de fietsvergoeding wordt weer wat uitgebreid. Voortaan heeft ELKE werknemer uit de privésector er recht op (een 15% had dat nog niet). Weliswaar tot een 40 km per dag, wat peanuts is voor ons cliënteel, maar het gaat de goede richting uit.

Aldus De Tijd vandaag: 

Werknemers krijgen uiterlijk op 1 mei fietsvergoeding 

©REUTERS Bart Haeck 

24 januari 2023 18:13 

Wie voor een privébedrijf werkt, krijgt tegen 1 mei recht op een fietsvergoeding. Volgens het VBO moet de overheid de kosten daarvan wel nog compenseren, anders betekent de fietsvergoeding een loonsverhoging die volgens de wet op de concurrentiekracht onwettig is. 

Uiterlijk tegen 1 mei hebben alle werknemers in de privésector recht op een fietsvergoeding. Vakbonden en werkgeversorganisaties hebben daarover dinsdag een aanvullende cao afgesloten in de Nationale Arbeidsraad (NAR). De vergoeding bedraagt 0,27 euro per kilometer voor wie regelmatig van en naar het werk fietst. De vergoeding geldt voor een maximale afstand van 40 kilometer per dag. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor diegenen die vandaag al recht hebben op een fietsvergoeding op basis van een cao verandert niets. 

 Banken en toerisme 

De fietsvergoeding bestond al in veel sectoren, maar niet overal. De vakbond ACV schat dat zo'n 15 procent van de werknemers er nog geen recht op had, 'bijvoorbeeld in de banksector of de toeristische sector', zegt Piet Van den Bergh van de studiedienst. In bepaalde gevallen waren wel afspraken gemaakt op bedrijfsniveau. Voor bestaande cao's verandert de aanvullende cao niets, ook niet als de vergoeding lager ligt dan 0,27 euro per kilometer. 

Vandaag komt naar schatting 11 procent van alle werknemers met de fiets naar het werk. Het ACV hoopt dat dat aantal nog kan toenemen. In de groep werknemers die minder dan 5 kilometer van het werk wonen, komt nog altijd meer dan de helft met de auto. De vakbond wijst op de positieve effecten van fietsen voor de gezondheid, het leefmilieu en de files. 

Wie echt een luie dag heeft kan het nog zo proberen.

40 miljoen 

Hoeveel een veralgemeende fietsvergoeding de werkgevers zal kosten, is niet bekend. De Centrale Raad schatte de kostprijs in 2019 op 40 miljoen euro per jaar, 'maar dat is nog altijd maar 2 procent van de kostprijs van de bedrijfswagens, of 0,02 procent van de totale loonmassa in België', zegt het ACV. De vakbond wijst ook op mogelijk besparingspotentieel voor werkgevers, zoals het schrappen van parkeerplaatsen. De werkgeversorganisatie VBO wijst op de compensatiemaatregelen van de regering, zoals een belastingkrediet, die ten laatste op 1 mei goedgekeurd moeten zijn. Die zijn volgens het VBO onontbeerlijk. 'Anders moet de cao onwettig verklaard worden, aangezien ze in strijd is met de wet op het concurrentievermogen', zegt de werkgeversorganisatie. 

Volgens die wet is er geen ruimte om de lonen in België op dit moment sneller dan de inflatie te doen stijgen, omdat de loonkostenhandicap met de buurlanden anders te snel groeit. De openbare sector kent nog geen veralgemeende fietsvergoeding. De NAR dringt erop aan die regeling door te trekken, maar is zelf niet bevoegd.