maandag 27 april 2015

Waw246 delivered in Switzerland to the Philipona Brothers.

 
Thomas Philipona of Tentlingen will also service the local WAW population. eWAW tryouts may be possible by request., 

maandag 20 april 2015

FietsFisc Update 2015.

WAW242 gaat naar.... de sympathieke familie Data Support Intl SA!

Een van de weinige goeie dingen des levens waar je nu eens weinig tot geen belasting op betaalt, is fietsen. Integendeel krijg je zelfs een belastingkorting. Uniek is dat de bekende belastingvoordelen niet alleen voor werknemers gelden maar ook voor bedrijfsleiders.

Het systeem van belastingvrije verloning en aftrekbare kosten dat in ons FietserPlan uit de doeken werd gedaan, heeft de laatste jaren effectief een verschuiving veroorzaakt. De fietser zelf blijft de motor achter de keuze voor biomobiliteit, maar meer en meer zien de werkgevers zelf de voordelen op gebied van verloning en belasting, welzijn, milieu en imago. Voor een vier-seizoenen lange-afstandsfiets als de WAW lopen de cijfers significant op.

Naast het evidente woon-werkverkeer zien we een toenemend gebruik binnen bedrijven en instellingen: intercampusverkeer, klantenbezoek, opmetingen,...  De fileproblematiek is daar niet vreemd aan, ook de toenemende belastingdruk op fossiele wagens begint effect te krijgen. De kunstmatig lage brandstofkost, de lange levertijden, minder vlotte financiering en het kluwen van verantwoordelijkheden binnen het bedrijfsorganigram zetten nog een rem op deze tendens.

Ik zet het nog eens op een rijtje:
  1. De terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets, velomobiel, fietsparking, douches... mag voor 120% in onkosten gebracht worden, de BTW volledig afgetrokken en mag bovendien gecumuleerd worden met de belastingvrije fietsvergoeding.
  2. De variabele (en wel belaste) kosten zijn minimaal (brandstof, onderhoud, verzekering, parking,...).
  3. Fietsvergoedingen zijn zowel voor werknemers als bedrijfsleiders vrijgesteld van personenbelasting tot 380 €/maand (~= woon-werk afstand van 43 km aan 22 ct/km). Deze mogen bovendien bij de werkelijke kosten gerekend worden (dubbel fiscaal voordeel).
  4. Verlaging socialezekerheidsbijdragen: Er moet geen bedrijfsvoorheffing ingehouden worden op de fietsvergoeding

Een uitgebreider artikel vindt u op de website van Securex

donderdag 2 april 2015

New front lights and SPAI

Philips has a habit of shooting themselves in the foot. They managed to design and produce the best front ànd rear bicycle lights (the Saferide and the Lumiring resp.), then decided to stop production altogether. We have to revert to the good old twin Busch & Müller. Those have a decent shaped light beam, and having two LEDs in a separate housing has its advantages. This winter was Orca season for me and I could appreciate the twin front lights, one aimed low and the next aimed higher as a high beam and light horn.Normally they are mounted side by side in the nose, as usual. For those who opt for the SPAI ventilation hole, we needed a new solution, as two of these didn't fit. Stephane had an elongated SPAI crafted, it seems very elegant again.

Better photos will follow as time permits.