donderdag 25 augustus 2016

Aramid fiber / Crash protection: the sequel, part II

Some pics of the repaired WAW284. Famously also known as WAW[horse]. 
(see this blog post). 

dinsdag 2 augustus 2016

Nieuw telefoonnummer / New phone number

Het atelier (Ben) is voortaan rechtstreeks bereikbaar op nummer +32 468 / 10 10 13 (woensdag tot vrijdag).
Het vaste nummer +32 9 330 49 12 is in transit en zal binnen een paar dagen terug actief zijn. Dit nummer wordt doorgeschakeld naar één van de mobiele lijnen.
Natuurlijk kan u indien noodzakelijk nog steeds terecht op Brechts privénummer +32 476 / 238 000.

The shop has a new direct phone line at +32 468 / 10 10 13 (Wednesdays to Fridays). 
The land line +32 9 330 49 12 is in between providers and will be active in a few days. This line redirects to one of the mobile lines so it can take a few seconds.
Of course you can still reach me on my private phone at +32 476 238 000.

Groeten, Regards,
Brecht.