dinsdag 10 oktober 2017

Nieuws over het MobiliteitsBudget.

Een vrij groot deel van het clientèle van Fietser.be zijn zelfstandigen en kaderleden. Dat Matteuseffect bestaat niet alleen omdat die mensen goed kunnen rekenen, beslissen en afwijken van de kudde. Een groot deel van de forenzende werknemers kan niet beslissen over zijn eigen mobiliteitsbestedingen. Bedrijven zitten gevangen in het stelsel van bedrijfswagens om de extreme loonkosten te verzachten. Voor bestaande contracten is het verschuiven van zwaarbelaste verloning naar belastingvrije fietsvergoeding te ingewikkeld om uit te werken voor de éne werknemer die zo ver wil fietsen.
Het mobiliteitsbudget zou het overschakelen van een fossiele naar een biologische wagen in de nabije toekomst eenvoudiger moeten maken, zonder nadelige gevolgen voor de bruto- of nettoloonkost, en zonder veel initiatief van de werkgever.

Spitsuur langs de Maas, 2017.

Volgens het wetsontwerp dat vrijdag werd gestemd zou het 'cash for car'-bedrag 6/7 bedragen van de waarde van het voordeel van de ingeleverde bedrijfswagen, vermeerderd met 20% indien er ook een tankkaart ter beschikking wordt gesteld. Het cashbudget bedraagt bijvoorbeeld
voor een BMW 1, , resp. 408 en 490 €/mnd,
voor een Audi A6 resp. 612 en 734 €/maand.
(Bron: Securex Lex4You) Deze bedragen worden belast zoals bedrijfswagens. De werknemer betaalt geen sociale bijdragen, de werkgever betaalt wel een solidariteitsbijdrage van 33%.

Voor een woon-werk afstand van 10, 30 en 50 km enkel
met een eWAW (populairste versie 'Commute' ca. 9500 € +btw)
bedraagt de vaste kost 96 € (afschrijving over 4 jaar)
bedraagt de variabele kost resp. 12, 26 en 41 €/maand,
bedraagt de fietsvergoeding resp. 84, 253 en 422 €/maand (à 0,23 €/km),
(Bron: Cost Analysis WAW vs Car, Fietser.be Velonomics, 2009)
samen goed voor 466, 622 en 775 €/maand extra, netto.

Met de ontwikkeling van de eWAW is een dagelijkse woon-werk afstand van meer dan 50 km enkel geen uitzondering meer. Deze lange afstands-fietsforenzen nemen hun beslissing voornamelijk op basis van zowel trein-, file- en parkeerleed, als geestelijke en fysieke gezondheid. Zij zijn meestal werknemer en de enorme belastingvrije fietsvergoeding vormt een belangrijke rationalisatie post factum. De ondernemers zijn eerder korte-afstandsfietsers, motivatie en rationalisatie zijn eerder de gezondheid, de belastingvoordelen - ook ecologische goodwill is verrassend sterk aanwezig.

De groep daartussen zijn de mensen die het meeste baat zullen hebben bij een goede regeling van het mobiliteitsbudget. Een middenklasse auto als bovenstaande voorbeeld inruilen voor een high end biohybride of zelfs een gewone velomobiel geeft hen recht op fietsvergoeding én een laag belast voordeel van alle aard, een klokvaste verbinding, tijd om te fitnessen en de vogeltjes te horen fluiten, plus het comfort en veiligheid om daar het hele jaar door van te genieten.
Met een extra netto inkomen per maand tussen de 400 en de 800 € moet wel een oplossing te vinden zijn voor die occasionele autotrip naar de schoonmoeder.