dinsdag 13 maart 2018

Bedrijfsfietsen: Fiscale regels fietsgebruik en evolutie fietser.plan

De nieuwe wetgeving omtrent fietsen geraakt op Belgisch niveau uitgeregeld.

Zowel voor de RSZ als de fiscus zijn vanaf 1/1/2017 eenvormig belastingvrij (= vrijgesteld voordeel):
  • Fietsen (rijwiel, een elektrisch gemotoriseerd rijwiel (zoals de eWAW), of een speed-pedelec),
  • Fietsgerelateerde kosten als toebehoren, onderhoud en stalling.
  • Privé verplaatsingen, zolang er ook mee geforensd wordt. 
  • Fietsvergoeding voor effectieve woon-werk verplaatsingen tot 0.23 €/km.
Bron: Koninklijk Besluit van 7 februari 2018, Belgisch staatsblad van 27 februari 2018.

Fietser.plan

Sinds 2011 reiken we aan werkgevers en werknemers het concept fietser.plan aan. Dit is een overeenkomst tussen werkgever en werknemers waarbij kostenneutraal brutoverloning wordt omgezet in nettoverloning + mobiliteit.In het kort komt het hierop neer: zwaar belast brutoloon wordt gedeeltelijk omgezet in
[Fietsvergoeding (RSZ-vrij) + Voordeel (onbelast) + Afschrijving (120% aftrekbaar)]

Voor de werkgever is dit fiscaal veel interessanter dan de bedrijfswagen, met de gekende positieve gevolgen voor mobiliteit, milieu en welzijn. Beter dan de fiets kan de velomobiel deze fiscale tool opschalen tot relevante proporties.

De werknemer kan stressvrij én kosteloos naar het werk sporten. Na vier jaar krijgt hij dikwijls de afgeschreven velomobiel voor een habbekrats, bij wijze van belastingvrije bonus (toch ca. 4000,- € netto).
 

Er zit na zes jaar heel wat evolutie in de zaak:
  • Het was vrij ingewikkeld, bv. verschillende limieten aan de fietsvergoeding voor RSZ en fiscus. Vanaf  nu is dat dus geregeld met de harmonisatie zie hierboven
  • Geen discussie meer over wat een fiets nu precies is.
  • Personeelsdiensten moesten zelf het optimum berekenen, overleggen met de werknemer, nadenken. Tegenwoordig hebben sociale secretariaten  daar modellen voor: bv. cafetariaplan van Securex.
  • Het leek te mooi om waar te zijn. Ondertussen is de tijdsgeest voortgeschreden: de wetgeving is aangepast, het is in de media... 
  • Met een mooi uitgewerkte tool van Securex of SD Worx zal het gemakkelijker zijn om de baas te overtuigen dan met een ingewikkelde spreadsheet van een nerdy bedrijfje als Fietser.
  • Het meest gehoorde bezwaar is: als we dat voor ene doen moeten we het voor allemaal doen. De laatste tijd komt er gelukkig veel meer wettelijke ruimte voor flexibele verloning.
De (legale) details op http://nl.fietser.be/diensten/Velonomics/fietserplan
vallen door mij niet up to date te houden, maar je ziet er wel een aantal casussen cijfermatig uitgewerkt: verplaatsingsvergoeding of niet, naast een bedrijfswagen of in plaats van...

Expertise en casussen zijn welkom.